Sybila

BiorytmyVlož datum narození!


Den Měsíc Rok

Biorytmy
vyjadřují cykly, které probíhají v našem organizmu. Všichni lidé mají biorytmy a jsou jimi ovlivněni. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se stále dokola. Sledujeme tři cykly biorytmů: fyzický, emocionální a mentální.

Fyzický cyklus
   Nejkratší je cyklus fyzický, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu. Ovládá naši sílu, vitalitu, iniciativu, elán, sebedůvěru, energii, agresivitu a odvahu.

Emocionální cyklus
   Emocionální cyklus probíhá 28 dní. Předurčuje naše nálady, optimismus, veselost, družnost, tvořivost, pohodu a citlivost.

Intelektuální cyklus
   Nejdelší je cyklus intelektuální, který trvá 33 dní. Má vliv na náš intelekt, vnímání, bystrost, úsudek a rozhodování.Fáze
   Každý cyklus má dvě fáze. Stoupající (pozitivní) a druhou klesající (negativní). Při přechdu z pozitivní do negativní fáze je tzv. kritický den, kdy je negativní působení nejvýraznější. Sejdou-li se dva nebo tři kritické dny, působení se sčítá.


Během stoupající fáze fyzického cyklu býváme čilí, bystří a plní energie. Naopak v klesající fázi fyzického cyklu cítíme nedostatek vitality a únavu.

Stoupající fáze emocionálního cyklu přináší dobrou náladu a pohodu. Klesající fáze emocionálního cyklu často znamená nedůtklivé, přecitlivělé a náladové rozpoložení.

V stoupající fázi intelektuálního cyklu obvykle činíme správná rozhodnutí a vyznačujeme se nadprůměrnými rozumovými schopnostmi. Klesající fáze mentálního cyklu přináší vyšší pravděpodobnost chybování.
© 2000-2016 - email: Dafsoft - All rights reserved.
Ochrana osobních a soukromých údajů