Sybila


Příklad výkladu ze šestnácti karet.Služebné Vilmě Kukačkové již bylo 37 let, a ještě není zajištěna. Chtěla by mít konečně jistotu, a proto se vydala za vdovou po pastoru Adolfu Lümmelovi, která je známa jako perfektní vykladačka karet. Ta měla s dívkou soucit, a chtěla nalézt co nejvíce dobrých zpráv pro tuto na vdávání poněkud starou ženou, a proto zvolila výklad ze šestnácti karet.

Chvějíci se dívka, plná nadějí sejmula karty, a nyní před jejímy zraky leží tyto karty:

První řada:

křížová devítka, křížová dáma, pikové eso, piková dáma, křížová desítka, křížová sedma, srdcové eso, kárový kluk.

Druhá řada:

piková sedma, kárová osma, kárová sedma, piková desítka, srdcová desítka, srdcová osma, kárový král, kárová devítka.


křížová devítka: Splnění dívčina přání stojí v cestě velké překážky, a nebudou chybět ani nepříjemnosti a mrzutosti.
křížová dáma: Nepříjemnosti a pomluvy pocházejí od nějaké vdané ženy, pravděpodobně sousedky, které dívka věnuje nezaslouženou důvěru.
pikové eso: Tato falešná přítelkyně vykonává návštěvy a píše dopisy, aby dívce uškodila, a dosud všechny nápadníky zahnala a od svatby odradila.
piková dáma: Tato velmi zlá žena svým jízlivým jazykem škodí kde se dá. Proto by bylo pro dívku nejlepší vyvarovat se všech styků s ní a učinit přítrž jejím zlým pomluvám.
křížová desítka: potvrzuje, že ona zlá žena ještě spory a mrzutosti dívce přichystá.
křížová sedma: představuje dívku samu, protože již žádnou mladou dívkou není, a ani její minulost není nejlepší, čímž nemůže být srdcovou sedmou představována.
srdcové eso: oznamuje slavnost a veselost. Se zřetelem na následující kartu se může jednat jedině o svatbu. Dívka tedy není ještě ztracena.
kárový kluk: je to však jen tovaryš, přidavač, nebo dělník v továrně, závislý na mzdě.

Tím dopadla první řada ještě jakžtakž příznivě. Kartářka nyní vykládá druhou řadu.

piková sedma: brzy po svatbě však dívka dostane výchovný výprask jak malá holčička.
kárová osma: a to kvůli její marnotratnosti a neschopnosti s malým manželovým platem vyjít. Proto z ní musí její muž nejdřív domácí paní vychovat.
kárová sedma: výchova bude mít úspěch, a dívka si na šetrnost zvykne. Přibudou však další výdaje, protože
piková desítka: oznamuje těhotenství. Tato karta by mohla také znamenat nějakou nemoc, ale to není v tomto případě, protože následující karta
srdcová desítka: vždy štěstí a splění přání oznamuje.
srdcová osma: dívka bude šťastná se svým dítětem a rodinný život se bude vyvíjet spokojeně, zvláště když následuje
kárový král: který znamená vzrůst příjmů a stálé zaměstnání. To potvrzuje i poslední karta
kárová devítka: která oznamuje příjem peněz a ve spojení se třemi předešlými kartami dává jistotu, že vše dobře dopadne.


kéry - červené

Příklad výkladu ze sedmi karet.

Isaak Lassalle byl pravý izraelita. Aby i přes svůj křivý nos svůj původ zatajil, dal si jméno Ferdinand. Nejenomže mu nestačilo, že způsobil jako "přítel" několik skandálů jedné kurtizáně, ale chtěl by se zmocnit ještě jedné cizí nevěsty. A nyní chtěje se dozvědět, zda mu jeho plán vyjde, navštívil kartářku.
Když byly karty třikrát zamíchány, vytáhl si Isaak sedm karet, které potom do řady položil:

křížovou dámu, károvou desítku, pikového kluka, křížovou devítku, pikovou devítku, pikového krále a pikovou dámu.

Kartářka potom vyložila Isaakovi význam těchto sedmi karet následovně:

křížová dáma, to je ona kurtizána, jíž ztropil skandály.
kárová desítka, značí tu hromadu peněz, které se přestěhovaly od oné ženy do jeho peněženky.
pikový kluk, tato karta představuje Isaaka samotného, protože srdcový kluk pro něj nepřipadá v úvahu.
křížová devítka, tato karta, která překážky a zmařené plány oznamuje, říká Isaakovi, že mu jeho úmysl nevyjde. A také proto, že ještě mezi ním a kartou, která dotyčnou ženskou osobu představuje leží
piková devítka, která vždy těžké neštěstí, přepadení a smrt znamená, říká Isaakovi, že nenechá-li svého úsilí, hrozí mu možná i smrt.
pikový král, představuje nepřítele, který je připraven Isaaka na souboj vyzvat, pokud Isaaka přistihne. Následuje
piková dáma, která dotyčnou ženskou osobu představuje.


Výklad snu , snář , spánek , tajné a splněné sny
esoterik
Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Strict
© 2000-2022 - email: Dafsoft - All rights reserved.
Dafsoft Ochrana osobních a soukromých údajů