Sybila


Význam karet.

kéry - srdce
Srdcové eso: Znamená dobro na každý pád. Následuje-li za nešťastnou kartou, ruší její nepříznivý vliv, nebo jej přinejmenším zeslabí. Zvláště oznamuje radost, svatbu, zábavu a také milou návštěvu.
Srdcový král: přináší vždy dobro. Značí přejícího otce, tchána, manžela, přítele nebo mocného přívržence, tedy vždy nějakého staršího muže.
Srdcová dáma: představuje matku, manželku, laskavou příbuznou nebo přítelkyni. I když srdcová dáma může také představovat nevěstu nebo milenku, jedná se vždy o starší osobu, zatímco mladé děvče jako milenku ukazuje srdcová sedma.
Ve všem ostatním platí všechno co bylo řečeno u srdcového krále. Přitom se samozřejmě rozumí, že za mužského příznivce, laskavou ženskou osobu dosadíme.
Srdcový kluk: představuje dobře smýšlejícího mladého muže, upřímného milence nebo přítele, stále ještě svobodného.
Srdcová desítka: Tato karta oznamuje splnění přání, šťastné ukončení nerozhodnutých záležitostí.
Srdcová devítka: Tato karta je jedna z nejpříznivějších. Znamená vítězství nad nepřítelem, sokem, nebo konkurencí, úspěch ve sporných záležitostech, a pokrok v obchodních věcech.
Srdcová osma: Tato karta představuje rodinu osoby, která si nechává karty vyložit. Její význam záleží na kartách, které leží okolo. Jinak tato karta může znamenat také způsobné dítě.
Srdcová sedma: Představuje dobře vychovanou, věrně milující, stěstím a mladostí zářící mladou dívku.
káry - kule
Kárové eso: je nejšťastnější karta ze všech. Padne-li na počátku, není třeba dál vykládat, protože příslušná osoba má bezpochyb před sebou skvělou budoucnost, nezkazí-li si jí vlastní chybou. Tato karta znamená štěstí zvláště ve finančních a obchodních záležitostech.
Kárový král: představuje kapitalistu, peněžníka, podílníka, nebo zaměstnavatele. Může představovat i vzdáleného příbuzného.
Kárová dáma: představuje vdanou nebo starší ženu se silně vivinutým smyslem pro obchod. Chtivost a lakota jí nejsou vzdálené. Pro osoby nízkého postavení předsavuje zaměstnavatelku.
Ve všem ostatním platí všechno co bylo řečeno u kárového krále.
Kárový kluk: představuje mladého svobodného muže. Není přímo nepřátelský, ale ne tak dobře smýšlející, jako srdcový kluk. Pro dívku, která si nechává vyložit karty, může také představovat milence, který má peníze, ale v lásce je vlažný. Na přesné zhodnocení charakteru je třeba brát zřetel na okolní karty. Jinak může též představovat kolegu, druha nebo přítele.
Kárová desítka: má velmi příznivý význam. Znamená hlavně velký příjem peněz, štěstí v obchodech a živnosti.
Kárová devítka: je také šťastná karta. Oznamuje blížící se příjem nebo obchodní zisk, ale ne tak velký jako u kárové desítky.
Kárová osma: tato karta znamená peněžní ztrátu a obchodní potíže, vlastní vinou nebo vinou příbuzného způsobené, kvůli lenosti a marnotratnosti. Podle okolností může také podvod nebo bankrot znamenat.
Kárová sedma: nabádá ke krajní šetrnosti. Znamená platební neschopnost a hrozící nedostatek peněz, nebo také občasnou nebo i stálou chudobu, neomezíte-li zbytečné výdaje.
piky - zelené
Pikové eso: oznamuje dopis, zprávu z daleka, dědictví, nebo návštěvu.
Pikový král: tato karta představuje nepřátelsky smýšlejícího staršího muže úředníka, vyššího postavení. Zvláště např. advokáta, poručníka, šlechtice, lékaře nebo kapitalistu, který se snaží vydělávat k Vaší škodě.
Piková dáma: tato karta představuje ženu, od které se nedá nic dobrého očekávat, zvláště falešnou přítelkyni nebo závistivou sousedku. Pro mladého svobodného muže, může také představovat lačnou strávnici nebo nepoctivou bytnou. Vedle karty, která nemoc nebo těhotenství znamená, ohlašuje návštěvu porodní asistentky.
Ve všem ostatním platí taktéž co bylo řečeno u pikového krále. Přitom se samozřejmě rozumí, že za staršího muže, ženskou osobu dosadíme.
Pikový kluk: představuje sobeckého milovníka, nebo také policistu, školního zaměstnance neb soudního vykonavatele. Vždy ale mladého muže, který budí málo důvěry.
Piková desítka: oznamuje nemoc nebo těhotenství, které se týká osoby, jež si nechává vyložit, nebo někoho z její nastávající rodiny. Neleží-li v okolí karta, která představuje osobu, jež si nechává vyložit, je její vliv nepříznivý a nabádá k opatrnosti.
Piková devítka: tato karta oznamuje neočekávané nehody a neštěstí, týkající se smrti, přepadení nebo vloupání.
Piková osma: jak srdcová osma šťastnou rodinu a způsobné děti představuje, tak znamená piková osma ženskou vládkyni v rodině, neštěstí a potíže v manželství, kvůli marnotratnosti a parádivosti.
Piková sedma: tato karta znamená nepříjemné překvapení, tělesnou bolest, která nepochází od nemoci, ale spíše jako trest.
trefy - žaludy
Křížové eso: tato karta ukazuje na veřejné místo, kostel, soud, úřad nebo také kasárna.
Křížový král: tato karta představuje úředníka, soudce, důstojníka, kněze, kazatele, správce, rychtáře a jiného pyšného, domýšlivého muže, od kterého se nedá nic dobrého čekat.
Křížová dáma: tato karta je vždy podezřelá. Může představovat vlastní ženu nebo jinou příbuznou. Zpravidla však ukazuje na chtivou falešnou sousedku nebo jinou ženu, která kouká jak z někoho těžit. Také to může být žena pokrytec, která škodí pod rouškou zbožnosti.
Všechno co bylo napsáno o křížovém králi ve spojení s jinými kartami, platí také o křížové dámě s tím, že za starého muže dosadíme starší ženu.
Křížový kluk: představuje zkaženého mladíka, falešného milovníka, lichváře, konkurenta, nepřátelského souseda a varuje před nečestným přítelem nebo kamarádem.
Křížová desítka: tato karta oznamuje pomluvy, spory, nepřátelství, škody a podvody. Může to být např. nepoctivý číšník nebo závistivý soused. Tato karta se zvláště vztahuje na domov a blízké okolí.
Křížová devítka: tato karta oznamuje překážky všeho druhu, žalobu, exekuci nebo i úpadek.
Křížová osma: tato karta znamená zneuctění, zadlužení kvůli špatně vychovaným dětem, nemanželské děti nebo také vězení a bankrot.
Křížová sedma: tato karta nevěští nic dobrého. Oznamuje neštěstí a zmařené naděje. Zvláště ale nabádá k přípravě na zkázu, kvůli zkažené dívce, nebo jiné nedobré ženské osobě.

Torontské protokolyVýklad snu , snář , spánek , tajné a splněné sny
esoterik
Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Strict
© 2000-2022 - email: Dafsoft - All rights reserved.
Dafsoft Ochrana osobních a soukromých údajů